Virker det, eller virker det ikke?

Når du mottar læring, uansett fagområde, et det viktig å kjenne på om dette virker for deg. Har du skjønt det? Kan du bruke det til noe? Hvordan kan du forbedre det? Dette er tre spørsmål en av mine instruktører, Punong Guro Johan Skålberg, ber meg om å stille. Gjør du det?

La oss holde oss unna tredjegrads-ligninger og fokusere på kampsport. Det er en arena det i hvert fall er lettere å finne bruk for hva du lærer. Jeg er 190 cm høy og veier ca. 93 kg når dette skrives. Jeg trener mye med min favorittpartner Katja som er 161 cm og veier ca. 60 kg. Det er ting jeg kan gjøre som ikke fungerer like bra for Katja. Det er ting hun kan gjøre som ikke fungerer tilfredsstillende for meg. Så hva gjør vi da?

Først av alt vil jeg peke på prinsipper vs. teknikker. (Les gjerne artikkelen om Prinsipper vs. Teknikker før du går videre.) Prinsippene som ligger til grunn for hva vi gjør, endrer vi ikke på, men teknikkene som skal utføres må justeres for å fungere for hver av oss. La meg ta et par eksempler:

  • Etter å ha blokkert et angrep er vi som forsvarer på innsiden av angripers armer. Jeg ønsker å flytte meg til utsiden for å dominere situasjonen og redusere angripers muligheter. Jeg må passere den ene armen til angriper for å få gjennomført dette. Med tanke på min høyde er det naturlig at jeg vil presse angripes arm ned og inn mot kroppen til vedkommende og passere. For en som er vesentlig mindre kan det være mer naturlig og løfte armen mot hodet til angriper og passere under denne til utsiden. Veldig enkelt eksempel hvor høyde gjør at noe må justeres for å passe for «meg». Samtidig er prinsippet om å ville være på utsiden kontra innsiden ufravikelig.
  • Et annet element vi kan oppleve når vi trener sammen er at mine hender kan gripe rundt større objekter enn Katja sine. Om jeg ønsker å styre en arm kan jeg gripe over hele hånden til Katja mens hun motsatt vei må finne en annen måte å gripe for kontroll uten å kunne lukke over hele min hånd. Det kan være at hun kan gripe over noe fingre for å oppnå samme kontroll. Kanskje hun må gå over håndleddet i stedet for hånden, eller bruke begge hender, eller å påføre samtidig smerte et annet sted for å styre mitt fokus. Mulighetene er mange, men fungerte de? Hvilke av alternativene er realistiske? Test de. Øk motstand og kraft ettersom teknikkene sitter bedre og bedre.
  • Andre veien er det også elementer som gjør at jeg må velge alternativer. I enkelte kontringer mot låser har vi funnet at Katja kan utføre rotasjoner for å svare på mine forsøk på å låse henne. Disse kontringene er ikke bare for å unnslippe, men for å sette meg opp i en ny lås. Enkelte av disse er jeg i skrivende stund ikke i stand til å gjenskape pga. min størrelse. Så tro ikke at dette handler om å gjøre ting annerledes bare fordi du er mindre enn den ved siden av deg. Dette går begge veier.

Når du kjører treninger og øver inn teknikker et det viktig at du forstår HVORFOR du skal gjøre som du gjør. Hvilke prinsipper er i bruk? Hvilke manipulasjoner bruker du? (Balanse, låsinger, unna-manøvrer etc.) Når du vet hvorfor du oppnår resultatene dine et det lettere å besvare det siste spørsmålet. Hva kan jeg BRUKE dette til? Er dette en del av kunsten i kampkunsten eller en selvforsvar-teknikk? Ser du hvor den kan benyttes i forhold til dette? Ikke? I så fall er det tillatt å stille spørsmål om hvorfor du bruker tid på nettopp dette på trening. HVA kan du gjøre med dette for å få det til å fungere enda bedre for deg? Hvilke hensyn må du ta med deg inn i gjennomføringen for at du skal få maksimal verdi ut av dette.

Oppsummert blir dette da:

1. Hva kan jeg bruke det til?

2. Har jeg forstått det?

3. Hva må jeg gjøre for at det skal virke for meg?

Still deg disse spørsmålene hver gang på hver trening og se hvor det bringer deg.

God trening.

Skrevet av

Arne Bergersen (arne.bergersen@gmail.com)

For Troll Karateklubb Bushido