Utmelding

Utmelding kan først skje etter seks måneder og må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er oppsigelsesmåned pluss en måned.

BjørndalMortensrudSkullerud (obligatorisk)