Stilarten

wado_ryu_norge_logoI Troll Karateklubb Bushido trener vi stilarten Wado Ryu, en av de fire store karatestilartene i verden i dag. Symbolet for stilarten Wado Ryu er duen – fredsduen.  «Wa» betyr fred eller harmoni, og det japanske tegnet for dette kommer også frem mellom vingene på duen i Wado Ryu logoen over. Wado Ryu kan oversettes til «fredens vei» (se symbolet under).

Teknisk sett er Wado Ryu en «flytende» og estetisk stil der bevegelsene er svært godt tilpasset kroppens anatomi og bevegelighet.  Motstanderens bevegelser og kraft skal bli aktivt utnyttet og rettet tilbake mot ham eller henne.

Hironori Ohtsuka

image002Hironori Ohtsuka ble født i 1892 i Shimodate, Japan. Svært tidlig begynte han å trene Ju-Jutsu med sin onkel, Chojiro Ebashi, og faren dr. Tokujiro Ohtsuka. Mellom 1912 og 1917 prøvde han mange former for Kenpo i en søken etter teknikker med «styrke», noe som Ju-Jutsu ikke hadde mange av.

I en alder av 29 ble han den offisielle etterfølgeren og rangert som den fjerde høyeste instruktør i Shindo-Yoshin-Ryu Ju-Jutsu.  I 1922 møtte han Gichin Funakoshi, som senere blir grunnleggeren av Shotokan karate. Han blir begeistret over Funakoshis teknikker og begynner å trene karate med ham. I 1925 ble Ohtsuka assistenten til Funakoshi

Ohtsuka mente Master Funakoshis karate var for formfast og begrenset. På denne tiden var Shotokan hovedsaklig basert på kata, og Ohtsuka mente dette ikke var tilstrekkelig. Han modifiserte teknikkene til Funakoshi og la inn teknikker og bevegelser fra Ju-Jutsu.  Hironori Ohtsuka hadde også kontakt med Kenwa Mabuni, som grunnla Shito-Ryu, og Choki Motobu. Videre modifiserte han kataene fra Shotokan til å passe sine nye teknikker. I 1939 dannet han offisielt stilarten Wado-Ryu.

Hele tiden jobbet han ustoppelig å forbedre Wado-Ryu systemet. Denne hengivenheten ga ham statusen «renshi» i 1938, «kyoshi» i 1942 og senere også «hanshi».

Den største æren oppnådde han i 1966, da selveste keiser Hirihito tildelte ham vitnesbyrdet «kun goto suokuo jujutsu shu». I 1972 oppnådde han den høyeste statusen, «meijin». Da Ohtsuka døde i 1982 var Wado-Ryu karate sterkt forankret i Japan, og da særlig på universitetene.

Jiro Ohtsuka

image004Den nåværende grandmaster og leder for Wado-Ryu, er Othsukas sønn, Jiro Ohtsuka. Etter sin fars død tok han navnet Hironori Ohtsuka II. Han fikk graden grandmaster i 1983. Ovenfor Wado-Ryu Norge er Masafumi Shiomitsu Hanshi 8th Dan utnevnt til å representere stormester Hironori Ohtsuka II.  Han holder til daglig til i London, og herfra fungerer han som øverste sensei for Norge. Han deltar regelmessig på treningssamlinger her i landet.

Sensei Shiomitsu

image006Mange høyt graderte japanske instruktører har flyttet til Europa og en av disse er Mr. Shiomitsu 8. Dan Hanshi, som er hovedinstruktør for Wado-Ryu Norge. Han er bosatt i England og kommer regelmessig på besøk til Norge. Wado-Ryu Norge er direkte tilknyttet Japan gjennom Wado-Ryu Karate-Do Academ