Sparrings-leker

Som en del av graderinger til blått belte og oppover er det inkorporert jiyu-kumite, eller «free fight», om du vil. Det er et område der få skinner på sin gradering. Noen konkurranseutøvere er eksplosive og sparket høyt, men som oftest blir disse kampene et sammensurium av armer og ben, for liten avstand og med lite karate-pregede teknikker. Hva kan vi gjøre med det?

Først må vi enes om hva jiyu-kumite skal være. I henhold til Shiomitsu sensei er det en fremstilling av karate i en fight uten regler. Alt et lov, men i trening skal kampene være på en slik måte at man kan gå flere etter hverandre og dermed må kraft og intensitet reflekterte dette. Det er ikke et slow motion show der man viser et ferdig regissert skuespill. Det er heller ikke sportskarate med lange dype stillinger, teatralske lyder og hvor man stuper inn i et en-teknikk-uten-forsvar-etterpå-angrep.

Med disse begrepene på plass må vi lage en metode for å trene på slike kamper så det oppleves trygt, utviklende og gøy. En av mine venner og instruktører, Punong Guro Jeff Espinous, har et konsept for dette han kaller «sparring games» (sparrings-leker). Jeg ønsker å brodere ut dette konseptet og forhåpentligvis gi noen ideer til andre. Jo mer uerfaren en utøver er desto større er behovet for kontrollerte rammer i trening.

Trening med sparrings-leker kan begynne så tidlig som overhodet mulig i en karate-karriere, så lenge rammene er satt, og følges.  Bruker man begrepet å kjøre «sparring» et det flere naturlige reaksjoner som oppstår, og som så tidlig som mulig må håndteres:

 «Dette skal jeg vinne!» 

Dette er en naturlig tanke for en ned konkurranseinstinkt. Som oftest er det en mann som får dette glimtet av «innsikt». Fortrinnsvis uten nok kompetanse eller kontroll. Det finnes ingen vinnere i sparring. Denne holdningen på slipes vekk slik at man fokuserer på treningen ved sparringen og ikke tar det for konkurranse.

 «Dette høres skummelt ut!»

Enhver uten erfaring i sparring kan instinktivt føle det overveldende og skulle gjennomføre en runde eller to. Følelsen av å ikke være god nok og fokus på beltet til motstander i forhold til sitt eget, er typiske eksempler på tanker som vil få noen til å droppe ut.

«Jeg har et viktig møte i morgen/ fest til helgen. Jeg kan ikke komme med blåveis.»

Uten forståelse for sparringens dynamikk og muligheter vil enkelte føle ubehag over å skulle bli slått på. Spesielt om de kjenner han som jeg nevnte som nummer en i denne listen. For å bøte på dette innfører vi altså sparrings-leker og starter i det små. Vi bygger erfaring og kunnskap, og ikke minst følelse av å kunne ta vare på seg selv og ikke føle angst for å bli slått.

  • Første bud er å lage øvelser som inkluderer begge utøvere, og ikke pasifiserer den ene. Selv om pad trening ikke et passivt er det allikevel primært en som får slå på målene. Jeg anbefaler at begge, fra første runde, har hansker på.
  • Et annet punkt et å gjøre øvelsene realistiske med tanke på mål og lengde på kombinasjoner. Sørg for at målene som skal angripes er mål du ville slått/ sparket etter i en reell kamp.
  • Det vil være situasjoner der høyere graderte vil trene med lavt graderte. I disse tilfellene et det viktig at nivået legges nærmest den lavest graderte og ikke i «midten» mellom nivåene. Det er fortsatt viktig at den høyest graderte jobber med rett intensjon og intensitet og bruker mulighetene til å jobbe med fokus og presisjon i stedet for hastighet og kraft.

Øvelser jeg nevner videre her er kun eksempler, og ikke ment som en komplett guide. Din kompetanse, enten du er instruktør eller utøver, gjør at du har et eget repertoar å spille på. Bruk dette for det det er verdt. Eksempler på øvelser:

  • Slå på hendene til hverandre annenhver gang. Dette er en øvelse som skaper fokus og kontroll på slagene, samtidig som de er langt unna ansiktet til den enkelte. Jeg vil anbefale at det benyttes hansker allerede her, slik at det skapes forventning til å bruke eget og egnet utstyr til sparring. Ettersom kvaliteten og kontrollen øker bør hendene som skal representere mål settes så tett på ansiktet som mulig. Dette vil gi mer naturlig målstyring for den som slår. Det øker også erfaringen for den som blir slått mot. Ikke minst nærmer vi oss å sette hendene i guard og ta imot slag der.
  • Slå på hender (junzuki, gyakuzuki), fremste hånden tar ned guard og det slås ny gyakuzuki mot hodet.
  • Unngå å bli truffet i hodet ved å bevege dette ut av angrepslinjen. Angriper slår annenhver junzuki og gyakuzuki. Forsvarer holder guard oppe og beveger hodet ut av slaglinjen. Forsvarer skal ha fokus mot angriper og kunne respondere.

Del to av denne øvelsen et at forsvarer umiddelbart svarer med tilsvarende teknikker så rollene byttes. Videre kan forsvarer svare med furiken i kroppen på angriper. Utvides lett til en furiken i kroppen for å senke guarden og deretter en ny furiken med samme hånd mot hodet.

  • kontinuerlige slag mot forsvarer. Forsvarer skal jobbe med guard og benytte så små bevegelser som mulig for å blokkere og parere. Målet er å Ikke miste guarden selv med en rekke slag i serie.
  • Veksle på forsvar. I en rekke slag fra angriper skal forsvarer benytte de metodene som er benyttet en og en i forsvar. Blokk, parering, og unnvikelser. Utvides ved å innimellom legge inn en kontring.
  • Kun en av utøverne får lov til å sparke. Dette gjør at den andre fokuserer på blokker og unnvikelser. Dette gjør også at det ikke blir masse «bein mot bein» teknikker.
  • En av utøverne får som mål å gjøre en felling av motstander. Dette vil endre dynamikken i valg av avstand. Etter at de grunnleggende øvelsene er trent på og kunnskap og kompetanse er på plass, kan man øke intensiteten. Til slutt kan man slippe løs utøverne i egne sparringer der alt er lov, og hvor instruktøren kontrollerer tiden på hver runde. Bytt partner ofte, slik at det blir forskjellig energi og nivå på motstanderen. Ved å lage «leker» som dette med gradvis økning av intensitet er det rom for å forbedre den enkeltes jiyu-kumite, samtidig som vi har det gøy og trygt på trening.

God sparring.

Skrevet av

Arne Bergersen

(arne.bergersen@gmail.com)

For Troll Karateklubb Bushido