Prinsipper vs. teknikker

«Gi en mann en fisk og han er mett for en dag. Lær han og fiske og han er mett for livstid.»

Dette er et gammelt ordtak som et med på å underbygge dette med prinsipper vs. teknikker. Jeg skal i denne artikkelen forsøke å gjøre rede for hvorfor dette er viktig i kampsport.

“The free dictionary” definerer prinsipper slik:

***

 • Prinsipp principle, tenet(pɾɪn’sip) substantiv nøytrum
 • Grunnregel; leveregelprinsippene for en konstruksjon

****

En regel, altså. La oss bruke det som første eksempel. Min store ledestjerne i Wado Ryu, Shiomitsu sensei, har definert tre prinsipper som de viktigste for karaten han representerer:

 • Mudana chikara
 • Mudana waza
 • Mudana dosa

Oversatt til norsk lyder dette som:

 • Ingen unødvendige spenninger
 • Ingen unødvendige teknikker
 • Ingen unødvendige bevegelser.

Disse tre reglene er viktig for å optimalisere Wado-en din. Å klare og slappe av, og være uten spenninger i kroppen er viktig for å kunne utføre eksplosive bevegelser. Bevegelser i kroppen skjer ved at det er kontraksjon (sammentrekninger / stramming) av muskler. Er musklene allerede spent må de først løses opp før de kan strammes og dermed mister du verdifull tid i angrepet / forsvaret. Så prinsippet er å være avslappet mens teknikkene for å klare dette er knyttet til å puste, til mental ro og ikke minst volum i trening.

Ingen unødvendige teknikker skal brukes når du angriper eller forsvarer deg. I begge disse anliggende er dette viktig. Under angrepet er det viktig å trene for at du kanskje bare får den ene muligheten du nå utøver. Da må det være fokus, kraft og presisjon nok i det du gjør til at du oppnår ett hundre prosent effekt. I forsvar blir det ikke mindre viktig da du ønsker et forsvar som gir deg rom til å kontre. Bruker du unødvendige teknikker for å håndtere et angrep mister du dette rommet og må kanskje forsvare igjen i stedet for å levere en offensiv teknikk.

Prinsippet er at hver teknikk skal fungere på egen hånd. Dette gjelder enhver teknikk du velger å utføre.

Ingen unødvendige bevegelser er knyttet til renheten i teknikkene dine. For meg et det enklest visualisert i å «slå fra der hånden er» og ikke reposisjonere hånden før slaget. Det et også her jeg legger at armen skal rett frem i basicen slik at albuen ikke siver ut og slaget dermed blir buet. Prinsippet er å minimere bevegelser og optimalisere disse i retning. Teknisk kan det knyttes til alle teknikker du utfører. Jeg har nevnt slaget, men kan også nevne spark. Når foten din forlater gulvet for å sparke skal denne løfte hele fotsålen opp fra gulvet i samme øyeblikk. Det skal ikke rulles fremover mot tærne, men kneet skal opp og med dette skal hele fotsålen forlate underlaget samtidig. Dette sikrer at kneet kommer raskest i stilling og tærne er riktig vinklet for de fleste spark.

Dette er Shiomitsu senseis tre viktigste prinsipper som vi i Wado Ryu Karate Academy skal etterleve for å holde hans kvalitet i live. De er her ment som eksempler på prinsipper for å underbygge forståelse av forskjellen mellom prinsipper og teknikker. Det er en rekke andre prinsipper man kan benytte i sin kampsport som kan ha stor verdi. Jeg nevner tre her og gir noen eksempler. Dette er kun å skrape i overflaten på dette med prinsipper, men jeg håper artikkelen totalt sett kan gi forståelse for vesentligheten av forskjellene på disse og teknikker.

Prinsipp: Vær på «utsiden» av din motstander.

 • Det er sikrest og mest dominant å være på utsiden av armene (og ikke i mellom de) i forhold til din mostander når dere er tett på hverandre.
 • Teknikker som kan benyttes er manipulasjon av vedkommende eller din egen forflytning – som to eksempler.

Prinsipp: Ikke bli truffet

 • Selv om det høres ut som en banalitet er dette et meget viktig prinsipp. Dine sjanser for å komme ut av en situasjon er nær 100 % ved ikke å bli truffet. Tro ikke at du alltid må vinne. Å unngå og tape kan være rett innstilling.
 • Teknisk kan dette være all din bevegelse og ikke minst defensive teknikker som uker (blokker) og pareringer.

Prinsipp: Maksimere effekten av den enkelte teknikk

 • Når hvert slag og hver teknikk skal kunne avgjøre en kamp er dette et prinsipp det er anbefalt å tenke over.
 • Teknisk kan dette (lettest, men ikke bare) kobles til å benytte kroppen bak enhver teknikk. Kraft = masse * akselerasjon. Jo større masse (kroppsvekt) du kan legge bak teknikken, og jo raskere den avleveres, dess bedre.
 • Pass på at hastighet ikke gå på bekostning av presisjon.

Oppsummert er altså prinsipper de hovedregler du skal «leve» etter når du utøver kampsport, mens teknikkene er den enkelte bevegelse/kombinasjon du gjennomfører. Har du en overordnet forståelse for prinsipper kan du dermed lettere forstå hvilke teknikker som fungerer for å oppnå (leve etter) prinsippene. Dette gjør at du «er mett resten av livet», som det innledende sitatet hevder.

God trening.

Skrevet av

Arne Bergersen (arne.bergersen@gmail.com)

For Troll Karateklubb Bushido