Nytt ungdomspensum fra 1/8 2014

 

Kihon

7. 1.1a Jigo Tai – Jodan – Chudan nido zuki
7. 1.1c Jigo Tai – Furiken Uchi – Uraken uchi
6. 1.1c Jigo Tai – Yoko e ido – Jodan Gaiwan Uke – Chudan Zuki
6. 1.1d Jigo Tai – Yoko e ido – Jodan Naiwan Uke – Chudan Zuki
8. 1.2 Junzuki dachi – Junzuki mawatte Jodan Uke
7. 1.4 Gyakuzuki – Mawatte Gedanbarai
6. 1.2 Kette Junzuki – Kette Mawatte Jodan Uke
6. 1.4 Shuto Uke – Mahanmi Neko Ashi Dachi
3.1.3 Kette Junzuki No Tsukkomi
3.1.4 Gyakuzuki No Tsukkomi

 

Keri

8.2.1 Hidari Gamae – Fighting stand – Maegeri chudan over gulvet med mawatte
8.2.2 Hidari Gamae – Fighting stand – Mawashigeri jodan over gulvet med mawatte
7.2.2 Shiko Achi Dachi– Sokuto kekomi gedan over gulvet med mawatte
3.2.1 Fighting stand – Tsugi Ashi Sokutogeri Jodan
3.2.2 Fighting stand – Ushirogeri chudan over gulvet med mawatte
3.2.3 Fighting stand – Tobi Maegeri
2.2.3 Fighting stand – Uramawashi Geri Jodan

 

Renraku Waza

8.3.1 Ayumi ashi jodan junzuki
7.3.3 Okuri ashi maegeri chudan – Gyakuzuki chudan
7.3.2 Tsugi ashi chudan gyakuzuki
3.3.1 Okuri ashi nido zuki – Ayumi ashi nagashi gyaku – mawashigeri – gyakuzuki
3.3.2 Okuri ashi Gyaku J – Ashi barai – Sokuto – Uraken – Tsuki Age Gyakuzuki
3.3.3 Uchi okuri ashi J uchi nagash junzuki – Jodan Gyaku – Maegeri
2.2.3 Mawashigeri Jodan – Kaiten Ura Mawashigeri Jodan – Maegeri Chudan

Kata

Alle Kihon kata
Alle Pinan Nidan
Alle Pinan shodan
Grønt Pinan Sandan
Blått Pinan Yodan
Lilla/stripe Pinan Godan
Lilla Pinan Godan

 

Kombinasjoner

Alle Ippon gumite 1-6 – med første og andrebevegelse
Grønt og over Ippon gumite 1-6 – Hele
Alle Nihon Gumite 1-2
Grønt og over Goshin Ho 1-2

 

Ji Ju Kumite

Alle Enkel kumite flow