Pensum

Hva er pensum?

I forbindelse med graderingen har vær enkelt grad sitt pensum man skal fremføre. Dette pensumet er fordelt i forskjellig kategorier. Som en pekepinn skal man vise frem følgende:

Slag

Varierende for alle grader. I de lavere gradene er det vanlig at man står på stedet og gjennomfører slagteknikker, mens etter hvert som man beveger seg oppover på skalaen kombinerer dette med fremdrift.

Spark

Samme som over. Bevegelse kombinert med sparkene kommer jo høyere man er gradert. I enkelte graderinger har man også kombinasjoner av spark som skal gjøres i en flytende kombinasjon

Waza

Waza er en sammensetning av teknikker (både slag og spark) som skal gjennomføres i en flytende bevegelse. Fokus på fremdrift og rekkevidde.

Kombinasjoner

Kombinasjoner er et fastsatt forsvar på et gitt angrep, eller frigjøringsteknikker. Stilarten har en lang rekke med slike kombinasjoner, og hvilke kombinasjoner som skal gjennomgåes i graderingen varierer etter beltegrad.

Kata

Noen kaller Kata for skyggeboksing, andre typer kampsport har sine navn på det. Kata er et gitt mønster av bevegelser som skal gjennomføres i rekkefølge. Dette inkluderer spark, slag, hopp, og alle andre tenkelige kampsport relaterte forhold. Det avvikles også konkurranser i Kata. Igjen, hvilke Kata som skal gjennomføres i forbindelse med gradering er avhengig av beltegrad.

Fighting

Når man er kommet litt opp i beltegrad skal man, som en del av graderingen, gjennomføre «frifight». Dette er fighting som ikke er konkurransepreget, men som skal vise at elvene har mange teknikker som de kan spille på. Det er ikke om å gjøre å «ta» den andre, men å vise at man selv kan både kontre, angripe, unnvike og sette premissene for kampen.

Trollkarate – Wado Ryu pensumhefter:

Sort/hvit hefte uten bilder kr. 150,-

Troll anbefaler Wado Ryo pensumhefte i farger med bilder som demonstrerer basic, keri, wasa, kata og kombinasjoner (tekniker) tilbys i tre utgaver:

9.-7. kyu kr. 300,-

6.-4. kyu kr. 300,-

3.-1. kyu kr. 400,-