Mokuso

Jeg skrev denne artikkelen som en respons på spørsmål fra flere av mine elever om hva som var meningen med å gjennomføre Mokuso / meditasjon i begynnelsen av hver treningsøkt.

Historien

Denne øvelsen har vært benyttet gjennom århundrer i både Kina og Japan. Gjennom historien har meditasjon vært annerkjent som en vesentlig del av treningen for de som ønsker å gå i dybden innen kampsport.  Selv om mange av detaljene rundt disse er tåkelagt, og kanskje også oppskrytte, er det liten tvil om at mange av historiens største profiler innen kampsport oppnådde utrolige tekniske ferdigheter. Allikevel, medfører bare små deler av historiene sannhet, er det liten tvil om at meditasjonsaspektet innen kampsport ikke kan undervurderes.

Målsetninger

Kortsiktig: I begynnelsen av hver time skal man finne ro og fokusere på oppgavene som ligger foran deg.

Langsiktig: Oppnå en tilstand med rene tanker og handlinger uavhengig av utenforstående påvirkininger.

Oversetters kommentar: Det er vanskelig å finne en enkel oversettelse for begrepet ”Pure thought”. Pure kan i denne mening bety ren, så vel som edel/nobel eller også tydelige/ensporet. Selv tolker jeg Mr. Shaw’s nedtegnelser som rene i form av fokuserte og tydelige.

Trening av kropp og sinn

Sinnet må styre kroppen for å sørge for at utøveren høster fordelene av treningen.  Et rolig og balansert sinn, som et resultat av lang og fokusert mental trening, kan gi eskalerende positiv virkning på kroppen. I tillegg til dette gir det styrke og evne til å lagre vital energi. (”Chi” på kinensisk, ”Ki” på japansk)

Hvordan gjør man det?

Holdning

Holdningen er første prinsipp. Korrekt plassering fokuserer kroppens senter rundt ryggraden, som må være rett uten å føles ”sammentrykt”. I orientalsk tankegang er mennesket forbindelsen mellom himmel og jord. Himmel i denne sammenhengen må ikke forbindes med den vestlige kulturs kristne forståelse av himmelen. Himmelen i østlig filosofi er nærmere universet eller kosmos.

Mokuso / meditasjon kan gjennomføres på en rekke forskjellige måter, mens man sitter i en stol, stående eller faktisk også liggende. Ohtsuka Sensei fremhevet den liggende meditasjonen som han kalte ”Ouchaku Zazen”. Den vanligste stillingen er allikevel den tradisjonelle Seiza (knestående stilling).

Seiza er en praktisk stilling for meditasjon, da dette er den vanligste stillingen å sitte i når man bukker eller hviler i en Dojo. Det er også andre forhold som ligger til grunn for denne stillingen:

Dette er en stilling som naturlig gjør at hendene er løse og ledige. Seiza er også en fornuftig og respektfull måte å sitte i en Dojo med begrenset gulvplass. Stillingen er også trygg; om en av dine medstudenter skulle falle eller snuble i nærheten av deg er dette den beste sittestilingen med tanke på å unngå skader. Skulle du finne at det å sitte i Seiza er svært ukomfortabelt eller vondt på grunn av en skade, er det akseptabelt å sitte med benene kryss, men fortsatt skal ryggen(raden) din være rett.

Hender og andre ting å ta hensyn til

Det er forskjellig hva skoler / stiler mener er korrekt håndposisjon under Mokuso. Tradisjonelt har man gjort som Zen utøvere, det vil si:

  • legg hendene i fanget
  • venstre hånd med håndflaten opp hviler inne i høyre hånd
  • tuppen på tomlene settes sammen

(Noen skoler mener at kvinners rette håndposisjon er omvendt, med andre ord høyre hånd i venstre. Dette pga Yin / Yang.)

Det er viktig at hendene holdes i en posisjon som gjør at man ikke løfter skuldrene, eller på annen måte strammer muskler og bygger spenninger eller kramper.

Det er også viktig hvordan man posisjonerer tungen. Tuppen av tungen skal hvile på tannkjøttet rett over fortennene i overmunnen.  Årsaken for dette er at tungen fungerer som en kobling mellom to meridian-kanaler (energikanaler) og uten denne koblingen vil store gevinster ved Mokuso / meditasjonen gå tapt.

Konsentrasjon

Løpske tanker er et hinder for viderekommende øvelser. Det kan være en god ide å holde tankene dine opptatt med å fokusere på mentalt å telle pusten din. Klarer du dette vil du sørge for at du oppretteholder et fokus på det som skal gjøres og ikke på alle andre dagdrømmer.

I Zen-trening er målet å tømme hodet for alle tanker og komme i kontakt med ditt indre og energien der.

Blikk

Se på gulvet ca. 2 meter foran deg med øynene halvt lukket. Dette sikrer at du ikke blir unødvendig distrahert av noe du ser, og hindrer deg også i å sovne.

Pust

Pust er en av hjørnestenene i en korrekt gjennomført Mokuso. I løpet av århundrer har flere teknikker blitt utviklet, men de er alle basert på de samme grunnleggende prinsippene.

Korrekt pust er positivt for kroppen på flere forskjellige måter, men først bør vi akseptere at vår hverdagslige pusteteknikk er forstyrret og begrenset pga påvirkninger som stress, spenninger og dårlig kroppsholdning.

Hvis du ser på pusten til en nyfødt baby eller dyr vil du se at de puster hovedsaklig med maven, mens vår pust ofte gjennomføres ”øverst i brystet”. Fysiologisk benyttes mellomgulvet som en pumpe under pustingen, og det er nettopp dette vi ønsker å få til under Mokuso. Det er ikke tilfeldig av det svært viktige “sentret” Saika Tanden ligger ca 5 cm over navlen. Tanden er som et reservoar av livseenergi. Riktig pusteteknikk lader og gjennomretter denne energibalansen.

Pusteteknikker

All pust må baseres på lange, rolige sykluser. Pust inn igjennom nesen, mens du sakte trekker luft ned i lungene. Forsøk og kjenn at du trekker luften helt ned i maven. Dette vil naturligvis stimulere til det som oppleves som å ”puste med maven”, riktg bruk av diaphragm (muskelen som sitter i mellomgulvet) og følelsen av å kontakt med Tanden.

Stopp innpusten rett før lungene er fulle. Ikke overdriv innpusten, da dette vil skape spenninger i kroppen. Hold pusten inne i et par sekunder, men ikke for lenge da dette vil bare vil gjøre deg ”susete”. Slipp så luften rolig ut igjennom munnnen, mens du fortsetter og konsentere deg om bruk av maven. Ikke trykk eller press ut det siste du har igjen av luft og hold heller ikke igjen. La dine naturlige reflekser gjøre at du starter en ny syklus med innpust.

Gjør det til en rutine

Å gjennomføre en Mokuso øvelse rett før en vanlig trening, selv om det gjør deg mer fokusert og roligere, vil ikke gi de langsiktige gevinstene. Er du seriøs i ønsket om åutvilke deg innen Mokuso må du lage deg en rutine som er fundamentert i vilje til gjennomføring. Ikke forvent resultater over natten. Det vil ta tid før kroppen og sinnet ditt vil finne roen, men etter ca. en måned med daglige øvelser på 15-30 minutter vil du merke forskjell.

Er øvelsene dine korrekte vil du merke at du får mer energi og at følelsen av velbehag vil bli en del av hverdagen. Du trenger ikke være en kampsportutøver for å gjennomføre en slik puste / meditasjonsøvelse og ikke alle kampsportutøvere omfavner heller dette området. Mange mener at den kortsiktige fysiske verdien de får av treningen sin er tilstrekkelig.

Det hele handler om hvor høye mål du setter deg.

Copyright Tim Shaw. 
Translated with permission, Arne Bergersen