Kjære konkurranseutøver og foresatte. Vi trenger din hjelp.

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer


I dojo (treningslokalet) på Sport&Mosjon er det lagt ut påmeldingskjema som hver enkelt utøver må fylle ut i forkant av hver konkurranse. For at utøveren skal kunne delta må utfylt skjema legges i den blanke postkassen på veggen i dojo. Hvis du ikke har puttet skjema der, så vil du ikke bli påmeldt. 

Petter, Hoa, Andre m.fl. har ikke anledning til å spørre hver enkelt utøver om de skal delta, så derfor er dette med innlevering av skjema veldig viktig. Når og hvor de to neste konkurransene, samt resultater og liste over hvem som er i hver enkelt gruppe blir også å finne på oppslagstavla. Hvis noe er uklart spør trener på neste konkurransetrening.

 


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.