Innmelding

Under denne delen av våre websider vil du finne alle nødvendige dokumenter forbundet med medlemskap i klubben vår. Vi ønsker med dette å vise at vi tar alle sider av medlemsforholdet like seriøst. Hvert av punktene under vil gi informasjon om delene av prosessen ved både inn og (eventuell) utmelding av klubben. Dette er gjort for at det skal være enkelt for deg som medlem å finne informasjonen du føler du trenger. Enten det gjelder priser, avtaletekst, tilgang på kontrakten du har forlagt eller andre ting.

På hvert enkelt punkt i listen under vil du finne en overordnet «Tittel» som forteller innholdet i dokumentet. Videre har vi lagt med en kort beskrivelse av innholdet i filen, slik at det skal være lett å finne frem til akkurat det dokumentet du er på jakt etter.

PRISER

Klubben opererer med tre forskjellige priser, avhengig av alder:

Barn
08 – 12 år
kr. 300,- per måned
Ungdom
13 – 17 år
kr. 350,- per måned
Voksen
18 år og eldre
kr. 400,- per måned

NB! Medlemmer i samme familie (bor på samme adresse) får 10% familie rabatt på sin medlemsavgift.

Prisene er justert pr. 22.8.16

INNMELDING I KLUBBEN

Kontraktsinformasjon
Her finner du informasjon om treningsavgiften, kontrakten, avtalegiro m.m.
Klikk her for Kontraktsinformasjon 2019

Medlemskontrakt
Selve avtalegiroformularet for medlemskap i Troll. Dette formularet vil du også kunne få ved å kontakte oss, enten via telefon, e-post, eller kanskje du møter opp i våre treningslokaler.
Klikk her for Kontrakt og avtalegiro 2020