Hvorfor trener vi basic?

Spørsmålet om hvorfor vi trener basic kommer alltid i en karateutøvers karriere. Det finnes sannsynligvis liker mange svar som instruktører, og jeg vil understreke at dette er mine personlige tanker og verdier. Den lineære treningen med slag og spark egner seg godt for å undervise mange per instruktør. Det er mulig å undervise en hel gymsal med utøvere når alle beveger seg i samme retning og utfører de samme teknikkene. Dette reduserer risiko for kollisjoner og dermed også skader. Det er altså effektivt med tanke på en til mange undervisning der antall instruktører kan holdes til et minimum. Men i dagens klubber er jo ikke dette den største utfordringen. Så hva et det vi da driver med?

Når du lærer det enkelte slag eller spark i basic modus handler det om det ultimate i balanse, kraftoverføring og presisjon. Dette handler om fotstilling, rotasjon av senter, balansepunkt, unngå unødvendige teknikker, være avslappet og fokusert. Bare for å nevne noe av det som trenes på når vi går basic.

«Hva skal til for å utføre teknikken med ypperste kvalitet?» Kan du svare på dette er du i ferd med å nå inn til kjernen, mener jeg. Prinsippene som ligger til grunn for den enkelte teknikk er synlig i vår basic. Når du behersker gjennomføringen her kan du ta med disse prinsippene og utføre teknikkene i kamp, selvforsvar eller annen trening med mulighet for å gjøre det optimalt.

Å trene de under avgrensede kontrollerte former uten annen påvirkning enn din egen kropp gir deg tid og rom til å forstå prinsippene og gjøre de til en del av deg selv. Det er naturlig at man sammenligner basic og fight med det å krabbe og det å løpe. Det er flere ledd i mellom disse punktene, men du kan neppe gjøre det mer kompliserte korrekt om du ikke har fundamentet å bygge på. Oppsummert et altså basic et viktig verktøy for å forstå hva som trengs for å gjennomføre den enkelte teknikk på best mulig måte. Ta det med deg når du neste gang går basic. Trener du aktivt på å gjøre det enkelte slag eller spark på best mulig måte? Er du mentalt bevisst på treningsformen?

Skrevet av

Arne Bergersen (arne.bergersen@gmail.com)

For Troll Karateklubb Bushido