Frys medlemskap

Vi kan dessverre ikke tilby trening nå  pga. Oslo kommunes Corona tiltak, og har derfor full forståelse for at noen ikke ønsker å fortsette og betale i denne perioden. Vi har derfor laget en løsning som gjør det mulig for den enkelte  å «fryse» medlemskapet  dvs. stoppe avtalegirotrekket f.o.m. Mai  2020 . For å gi oss beskjed om dette, MÅ du fylle ut dette skjema innen 25.april. Hvis tiltaket varer lengre og du tenker å fryse f.o.m. juni så må det gjøres før den 25. mai. Frys av medlemskapet gjelder så lenge Corona tiltakene opprettholdes av Oslo Kommune.

Autogirolisten for april er allerede prosessert av CMS Norge. Så de som ikke ønsker å betale for april måned må derfor selv stoppe trekket i sin nettbank før 15.april.

NB! Dette skjema må fylles ut innen den 25. for trekk måneden etter.

Utøverens navn (obligatorisk)

Foreldres navn

Hvor trener du?
BjørndalMortensrudSkullerud (obligatorisk)

E-post jeg kan treffes på (obligatorisk)

Mobil jeg kan treffes på (obligatorisk)

Jeg fryser mitt/vårt medlemskap grunnet CORVID-19 tiltak iverksatt av Oslo Kommune

Melding/Kommentar