Innlegg Av:

Påskeferie 2018

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Hei alle utøvere.

Til uken er det skolefri som betyr at Troll karateklubbs instruktører får fri. Så da er det ingen organisert trening. Velkommen tilbake tirsdag 3. april til vanlig tid.

God påske


Saksliste til årsmøte 2018

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Til medlemmer i Troll Karateklubb Bushido

Oslo, 21.2.2018

Sakliste for årsmøte i Troll Karateklubb Bushido

Styret viser til innkalling til årsmøte publisert på klubbens websider 11.1.2018.

Årsmøtet avholdes den onsdag 28.2.2018 kl 18.00 på Maliks ved Mortensrud Torg.

 

Saklisten for årsmøtet 2018:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Ingen innkommende saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 To (2) styremedlemmer

13.2 Valgkomité

Dokumentasjon fås ved henvendelse til styret:
– Idrettslagets årsberetning
– Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift
– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomite

– Regnskap med revisors beretning

– Styrets forslag til budsjett

Med vennlig hilsen

styret i Troll Karateklubb Bushido


Vinterferie uke 8 – Trolls trenere har fri

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Hei alle utøvere og foresatte

Uke 8 er vinterferie i Oslo, og alle trenere i Troll har fri. Det betyr at det ikke er noen organisert trening. Men for de av dere som har adgangskort til Sport&Mosjon så er det mulighet for egentrening.

God Vinterferie til alle utøvere og foresatte.

Vi sees på trening uke 9 som vanlig