ÅRSMØTEAGENDA 2016

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Tid: Onsdag 16/03 2016 kl. 18:00-20

Sted: Lille Dojo,

1. Konstituering

  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  • Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2. Styrets årsberetning for 2015

3. Regnskap for 2015

4. Fastsettelse av medlemskontingent

5. Innkommet forslag til behandling

  • Forslag om å øke treningsavgiften med kr. 50.

6. Godkjennelse av ny lovnorm for idrettslag

7. Budsjett for 2016

8.Valg av styre og valgkomite

9.Valg av revisor for 2016