ÅRSMØTEAGENDA 2016

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Tid: Onsdag 16/03 2016 kl. 18:00-20

Sted: Lille Dojo,

1. Konstituering

  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  • Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2. Styrets årsberetning for 2015

3. Regnskap for 2015

4. Fastsettelse av medlemskontingent

5. Innkommet forslag til behandling

  • Forslag om å øke treningsavgiften med kr. 50.

6. Godkjennelse av ny lovnorm for idrettslag

7. Budsjett for 2016

8.Valg av styre og valgkomite

9.Valg av revisor for 2016


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.