Årsmøte 2020

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Til alle medlemmer i Troll Karateklubb Bushido

Oslo, 11.5.2020

På grunn av Covid-19 ble årsmøtet utsatt på ubestemt tid. 

Nå har vi bestemt å gjennomføre årsmøtet onsdag 20.5.2020 kl 18.00 i lokalene på Skullerud.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Troll Karateklubb Bushido

Saklisten for årsmøtet 2020:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgiftSak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 To (2) styremedlemmer

13.2 Valgkomité

13.3 Valg av representanter til eksterne møtedeltagelser(ISU, Forbundet ol.)

Dokumentasjon fås ved henvendelse til styret:- Idrettslagets årsberetning- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift- Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomite

– Regnskap med revisors beretning

– Styrets forslag til budsjett

På grunn av Covid-19 må de som ønsker å delta på årsmøtet gi beskjed på mail til Ole Petter Horgen(ole@bacup-personell.no) innen tirsdag 19. mai kl 22.00.

Med vennlig hilsen

styret i Troll Karateklubb Bushido