Agenda for årsmøtet 2014

· Kategorisert i Diverse,Siste Nytt med 0 komentarer

Tid: Onsdag 14.05.2014 kl. 18:00-20:00, Sted: Lille Dojo, Senter Syd- Mortensrud

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning for 2013
  3. Regnskap for 2013
  4. Fastsettelse av medlemskontingent
  5. Innkommet forslag til behandling
    1. Forslag om å øke treningsavgiften med 25,00 kr.
  6. Budsjett for 2014
  7. Valg av styre og valgkomite
  8. Valg av revisor for 2014

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.